2009. szeptember 1., kedd

Megyei Kisszala

Nagy-szala
A Nagy-Szala a Teljes Nemzet Szövetségének, a Nemzetségek mezsgyéinek határain belül tartott Szaláin kiválasztott, kiküldött elöljáróinak tanácskozási helye, ahol a Kurultáj jelenését megélt és ebben részesültek által megvitatott döntéseket, kell kihirdetni. Illetve a teljes nemzet egészét érintő sorskérdéseket felvetni, megvitatni. Ezért a Nagy-Szala alkalmas arra, hogy nemes küzdelmek során, kiválasszák az egyenlők közül az elsőt, mint a szentség alászállt akaratának megfelelőt. Ennek tudata világít rá, a Szent Korona által képviselt SZER élő minőségére is.
Szala
Sz-al-a: ebből az SZ = Szentség (mint a földi és égi vizek egysége) Al = Alászállás, aláereszkedés az Atyából jövő „ap-ad-ás lelkisége” A = Ap-Ad, mint ap-ai ad-omány azaz akarat. Összegezve: SZALA = Szentség alászállt adományának, akaratának érvényesülési és kihirdetési helye, a Nemzetségek mezsgyéinek határain belül szállással és rendelkezési joggal bíró, nemzetségek számára.
Nemzetségek mezsgyéinek határain belül, nyelvünk megőrizte ennek a fogalomnak az ősi tartalmát és mind a mai napig fellelhető szokásainkban is. Pl.: A településeinken a nagytermet ahol a községben élő nemzetségek-családok-hadak ünnepi alkalmakra összejönnek, szalának mondják, illetve ennek városi megfelelőjeként a polgári szalon fogalmát ismerik. A szállás szavunk is ezt tartalmazza, hiszen, a Szent Korona Testének, mint a Szentség alászállt adományának helye a szállásunk. A Szalán, szólnak a nemes nemzetségek elöljárói. A ősi szólás azt tartja, hogy „a szó elszáll (a szalán) de a (pöcsétös) írás megmarad” Ugyanígy, ennek a szellemiségnek őrzői, még az egyes településeink neveiben is fellelhetők, mint: Szala-fő, Zala-vár, Nagy-Szalonta stb...

A nyáron tartottak a megyénkben egy "kisszalát", amiről egészen mostanáig nem tudtuk mi fán terem. Akárkit kérdeztünk, csak a vállát vonogatta. Most eszembe jutott, és utánanéztem, ezt teszem most közzé.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Az olvasóközönség